2016. május 4., szerda

Jézus és a tömeg, Jézus és a politika
Reisinger János előadása Pécsen (2013)
Szeretettel köszöntök mindenkit.
Kedves hallgatóim, a mai alkalommal arról szeretnék beszélni, hogy mi is volt Jézus Krisztus küldetése és mi volt a hatalomhoz és a tömegekhez való viszonya. Talán erről nem esik olyan sok szó, pedig rendkívül időszerű téma ez a mai világban, ami a hatalomról és a tömegmozgásokról és a tömeg manipulációról szól.
Először is azzal kezdeném az előadást, hogy Jézus Krisztus, amikor eljött a világra, világossá tette, hogy az ő küldetése az ember legsúlyosabb problémájára vonatkozó küldetés. Mi az ember legsúlyosabb problémája? Már itt ugye megoszlanak a vélemények, hogy mi az ember legsúlyosabb problémája. Jézus Krisztus szerint a legsúlyosabb probléma, és ezt ki is mondta János evangéliuma 8. fejezetében: Ha nem hiszitek, hogy én vagyok, meghaltok bűneitekben.
--------------
Kedves barátom/látogatóm! 
A bejegyzés átköltözött a www.denesotto.hu honlapra, amit lassan-lassan fel fogok tölteni minden olyan eddigi és újabb blogbejegyzéssel, amit egy sokkal rendezettebb és áttekinthetőbb felületen láthatnak T. olvasóim. Köszönöm, ha továbbra is aktív kapcsolatban maradunk! Köszönettel fogadok kritikákat,véleményeket,segítséget! 
Szeretettel üdvözli: Dénes Ottó 

2016. április 20., szerda


„A püspök kérése egyértelmű”

http://www.bama.hu/baranya/kozelet/a-puspok-kerese-egyertelmu-660834

2016. április 17. 18:43 Babos A. (DN)

PÉCS | A szakszervezet szerint jogsértő, hogy az egyház tiltja a pedagógus sztrájkot.

„Kedves Kollégák! Püspök úr a múlt pénteki értekezletünkön részt vett, egyebek mellett arról is szólt, hogy a pedagógus szakszervezetek megkeresték az egyházmegyét...


A bejegyzés átköltözött a megújult honlapunkra: http://denesotto.hu/a-puspok-kerese-egyertelmu/

2016. március 31., csütörtök

Életmód és élettartam


2010.02.16. 20:35

149 tudományos dolgozat jelent meg harminc év alatt az adventista életmódról.
E kiadványok egyike, egy 1967-ben közölt táblázat, alaposan meglepte a hosszabb élet titkának kutatóit. A vizsgálatok ugyanis azt igazolták, hogy a kaliforniai adventisták tovább élnek, mint nem adventista kortársaik. Egy 35 éves adventista férfi akár 6,2 évvel is túlélheti nem adventista barátait. Kezdetben ezt az eredményt egyértelműen azzal hozták kapcsolatba, hogy az adventisták nem dohányoznak, később azonban újabb kérdések is felvetődtek a kutatások során. Hogyan függ össze az emberi élet tartalma az életmóddal? 
Milyen kapcsolat van a táplálkozás, a mozgás, a stressz, valamint életünk hossza között? E kérdések megválaszolására újabb vizsgálatokat végeztek a Loma Linda Egyetemen az adventisták között, melyek során a tudósokban és az egészségügyi tisztviselőkben is megerősödött az a meggyőződés, hogy „a legjobb életbiztosítás az adventista életmód követése”. Az amerikai kongresszus és egy kanadai politikus az egészségügyi költségvetés szempontjából is nagy jelentőséget tulajdonított az adventista életmódnak. Sidney Katz 1980-ban ezt írta a MacLearen magazinban:      
„Néhány ötletet kaptam arról, miként javíthatunk a kanadaiak egészségügyi állapotán, miközben milliárdokkal csökkentjük egészségügyi kiadásainkat. Azt hiszem, tanulmányoznunk kell a Hetednapi Adventista Egyház tagjainak életstílusát, majd eszközöket és módszereket kell találnunk, melyeknek segítségével meggyőzhetjük a közvéleményt arról, hogy legalább részben kellene követniük az adventistákat.”
Kedves barátom/látogatóm! 
A bejegyzés átköltözött a www.denesotto.hu honlapra, amit lassan-lassan fel fogok tölteni minden olyan eddigi és újabb blogbejegyzéssel, amit egy sokkal rendezettebb és áttekinthetőbb felületen láthatnak T. olvasóim. Köszönöm, ha továbbra is aktív kapcsolatban maradunk! Köszönettel fogadok kritikákat,véleményeket,segítséget! 

Szeretettel üdvözli: Dénes Ottó 

2016. március 17., csütörtök

Világméretű vallási egység tervei? Pápa-pátriárka találkozó mérlege

Gyorsmérleg Havanna után. Ki engedett többet: a pápa, vagy a pátriárka?

Dr Mondovics Gábor tanulmánya megjelent a HETEK folyóirat 2016 március 04-i számában. Egy közérthető áttekintés a nyugati és a keleti keresztény egyházak majd' ezer éves kettészakadásának történetéről.

A MÉDIÁBAN egy-két napig volt csak hír Ferenc pápa és Kirill orosz pátriárka február 12-i találkozója, pedig az esemény minden bizonnyal jelentős változásokat hoz a kereszténység életében. Érdemes ezért vázlatosan áttekinteni, milyen szempontok játszottak szerepet a szakadásban, amelyek mentén új folyamat indulhat el az érintettek egyházteológiájában – és ezzel együtt a hívők életében is.
Nagyon figyelmesen olvassuk, mert az ebből – is - kiinduló folyamatot, a világ vallási tablóján (az iszlám utáni legnagyobb vallási tömörülés) leendő arculatát már nagy vonásaiban kirajzoló kép fontos állomásához érkeztünk. Javaslom tanulmányozni azt a próféciát, (Jelenések könyve 13. fejezetét) amiben egy világot átformáló és magához ölelni szándékozó hatalmi szövetség egyik – fő – szereplője áll előttünk, a maga immáron nem is takargatott szándékával: a mindenkire nézve kötelező egység megvalósításának nyílt valóságával. (D.O.)

Kedves barátom/látogatóm! 
A bejegyzés átköltözött a www.denesotto.hu honlapra, amit lassan-lassan fel fogok tölteni minden olyan eddigi és újabb blogbejegyzéssel, amit egy sokkal rendezettebb és áttekinthetőbb felületen láthatnak T. olvasóim. Köszönöm, ha továbbra is aktív kapcsolatban maradunk! Köszönettel fogadok kritikákat,véleményeket,segítséget! 

Szeretettel üdvözli: Dénes Ottó 


Újból: Chomsky 10 parancsolata

Ma ismételten átolvastam a Chomsky nevéhez kötött 10 parancsolatot.

http://www.tudasfaja.com/a-hivatalos-agymosas-tiz-pontban/


Ha eljátszanék a gondolattal és áttételezném ezt az általam eléggé  ismert területre, a vallások/egyházak titokzatosan, kevéssé nyilvánosan kezelt belső életére, csak egyet kívánok utódaimnak, az egész emberiségnek: Isten óvjon mindenkit attól, hogy valaha ez a (rém) látás az által nyerjen egy - ma még-  merőben hihetetlen új jelentéstartalmat, hogy azok veszik át a testek/lelkek fölötti uralmat, akik eddig azt csak a templomokban/imaházakban tudták gyakorolni.
Az által, hogy azt az (állam) szervezetet, aminek egyetlen kötelessége lenne a a közrend fenntartása, a polgárok biztonsága, szóval a KÖZ életének a külső területe, a vallás/egyház maga alá gyűrje. Ami által ez az uralom kiszélesedve az egész társadalom minden szegmensére, áttevődik úgy a belső - tehát a lelki – mint a testi (mindennapi) szférára is.
Ez azonban "csak" akkor kerülhet megvalósításra, ha a két területet (Állam - Egyház) NEM élesen szétválasztva kezeljük. 


Kedves barátom/látogatóm! 
A bejegyzés átköltözött a www.denesotto.hu honlapra, amit lassan-lassan fel fogok tölteni minden olyan eddigi és újabb blogbejegyzéssel, amit egy sokkal rendezettebb és áttekinthetőbb felületen láthatnak T. olvasóim. Köszönöm, ha továbbra is aktív kapcsolatban maradunk! Köszönettel fogadok kritikákat,véleményeket,segítséget! 

Szeretettel üdvözli: Dénes Ottó 

2016. március 14., hétfő

 Amerika felejt: a pápa Lincoln pódiumáról beszél Philadelphiában
Történelmi szempontból bizarr eseményre kerül sor jövő hónapban Philadelphiában. Ferenc pápa arról a pódiumról beszél majd, ahol Lincoln elnök a híres Gettysburgi beszédet mondta el. A legenda szerint Lincoln elnököt a jezsuita rend gyilkoltatta meg. Ha ez az állítás hamis lenne, akkor is tudható, hogy Lincoln legnagyobb ellenfele a katolikus egyház volt, amely jelentős szerepet játszott az amerikai polgárháború kirobbantásában.
Pope Francis waves as he arrives to attend an audience for altar servers at St. Peter's Square in Vatican City August 4, 2015. REUTERS/Giampiero Sposito
Az Észak és Dél közötti harc tétje az volt, hogy Amerika a felvilágosodás eszméjére épülő szabad ország lesz, vagy a katolikus egyház befolyása alatt élő ország, amely a “közjó” nevében korlátozza az emberi jogokat, az egyenlőséget, és felszámolja a hatalmi ágak szétválasztását. Amerika azért lehetett a szabadság hazája, mert a felvilágosodás és a szabadság, a liberalizmus győzött. Annak köszönhette villámgyors fejlődését, hogy levetette nyakából a vallás igáját és Róma szorongatását, ahogy ez Európában soha nem történt meg, s Európában még további szörnyűségeket okozott. Amerika azok földrésze, akik éppen a “keresztény Európa” évszázados üldözése elől menekültek Amerikába. A polgárháború azt a kérdést döntötte el, hogy építhetnek egy szabad országot, vagy az új földrészen is eléri őket “Róma szeretete”.
A tény, hogy a római pápa ugyanarról a pódiumról beszélhet, amelyről Lincoln a híres Gettysburgi beszédét elmondta, szimbolikus jelentőségű: Lincoln egyebek mellett azt mondta korábban, hogy “A polgárháború sosem jöhetett létre a jezsuiták alattomos befolyása nélkül.” Azzal, hogy a pápa beszélhet a polgárháborús áldozatok holtteste fölött mondott beszéd pódiumáról, arra utal, hogy a katolikus egyház más eszközökkel, de legyőzi az amerikai szabadságot.
Lincoln többször kifejtette, hogy a katolikus egyház és a jezsuiták veszélyeztetik Amerika szabadságát, egyebek mellette ezt mondta: “A pápaságnak köszönhetjük azt hogy országunkat legnemesebb fiainak vére vörösre festi. Nagy különbségek voltak az északi és deli államok között a rabszolgaság kérdésében, de sem Jefferson Davis, sem a Konföderáció egyik vezető tagja se merte volna megtámadni az északi államokat, ha nem ígérték volna meg a jezsuiták a demokrácia fedele alatt, hogy a római katolikus országok, mint pl. Franciaországé a rendelkezésükre állna. Róma papjait, püspökeit és szerzeteseit sajnálom, amikor a köznép felfedi, hogy ők nagyobb részben felelősök az ebben a háborúban folyt könnyekért és vérért. Ezen ismereteimet azért fedem el a nyilvánosság elől, mert ha megtudná a köznép, akkor a háború vallásháborúvá csapna át, és tízszer olyan véres lenne. Teljesen kegyetlenné válna, amint minden vallásháború ilyen. A teljes kiirtás lenne a célja mindkét oldalon.”
U.S. President Barack Obama listens as Pope Francis speaks during an arrival ceremony for the pope at the White House in Washington on September 23, 2015. The pontiff is on his first visit to the United States. Photo courtesy of REUTERS/Jonathan Ernst *Editors: This photo may only be republished with RNS-POPE-OBAMA, originally transmitted on Sept. 23, 2015.
Kép forrása: http://www.religionnews.com/2015/09/23/pope-francis-two-step-at-the-white-house-fight-global-warming-protect-religious-freedom/
Egy másik ismert idézet szerint: “Az északi és déli protestánsok biztosan egyesülnének a papok és a jezsuiták kiirtására, ha megtudnák azt amit nekem elmondott professzor Morse nekem mondott a Rómában szőtt tervekről, amelyek köztársaságunk ellen szőttek, ha tudnák, hogy azok a katolikus papok és apácák, akik naponta a partjainkra érnek a vallásuk tanításának, a nép oktatásának és a betegek gyógyításának leple alatt semmi mást nem csinálnak, mint hogy a pápának és Napóleonnak és más zsarnokoknak a küldetését teljesítik, hogy elidegenítsék a szívünket az alkotmányunktól és törvényeinktől, hogy elpusztítsák iskoláinkat, és hogy anarchiát hozzanak létre, ami van pl. Írországban, Mexikóban vagy Spanyolországban, bárhol ahol szabadon akarnak élni az emberek.”
Ezek után szentségtörésnek tűnik, hogy épp Philadelphiában, az Independent Hall-ban beszélhet Lincoln pódiumáról a római pápa. Érthető lenne ez akkor, ha a katolikus egyház bármit is megbánt volna abból, amit tett, vagy megváltoztatta volna a nézeteit és az ideológiáját. Ezzel szemben az igazság az, hogy “Róma örök”, “soha nem változik”, céljai ugyanazok, csupán sz eszközök mások. Maga Ferenc pápa is jezsuita, s még nem derült ki véglegesen, hogy a világ leggazdagabb palotájából a szegényekről szóló beszédei és a trónról hirdetett alázat milyen célt szolgál. Ha nem ravasz jezsuita trükk, amellyel többet érhetnek el, mint a századok során fegyverrel, akkor a szavakat tettek is követnék. De tettekről szó sincs, a hódítás szándéka látszik.
Amerika alapítói és első elnökei még tisztában voltak azzal, mitől lehet Amerika a szabadság földje, és mitől lehet más, mint Európa véres történelme. John Adams, az Egyesült Államok második elnöke könyvet is írt erről, amelyről maga így nyilatkozott: “A jezsuitákról írt történelmi művem bizony nem szépirodalmi alkotás, de megkérdőjelezhetetlen tekintélyek állnak mögötte, és elég részletes és fertelmes. A rend visszaállítása bizonyára egy lépés a sötétbe, a kegyetlenség, a despotizmus, és a halál felé. …Egyszerűen nem tetszik ha feltűnnek a jezsuiták. Ha valaha is létezett egy olyan testület, amely a földi és a túlvilági kárhozatot megérdemelte, az Loyola társasága.”
Marquis de Lafayette erről azt mondta: “Az én véleményem, hogy ha ennek az országnak, az Egyesült Államoknak a szabadságát elpusztítják, az a római katolikus jezsuita papok alattomosságának lesz köszönhető, mivel ők a legfurfangosabb, legveszélyesebb ellenségei a polgári és vallási szabadságoknak. Európában ők okozták a legtöbb háborút.” Ez a tudás elhomályosult, miután Róma új eszközökkel próbálja elérni ugyanazt. A kereszténydemokrácia köntösében igyekszik elfoglalni az Európai Uniót. Orbán Viktor rendszere trójai falóként működik. Ha Ferenc pápa másféle egyházat képzel el, és nem ezeket a célokat követi, akkor az élete veszélyben van, a történelem tanúsága szerint a percei megvannak számlálva. Róma igazi urai még pápákat is megmérgeztek, ha eltértek a szervezet igazi céljaitól. De úgy tűnik, az arculatváltás a régi célokat szolgálja.
John Meko, a rendezvényt szervező Foundations of the Union League igazgatója, aki engedélyezte, hogy a pápa használja Lincoln pódiumát, nagy lehetőségnek tartja, hogy a pápa erről az emelvényről szóljon a világhoz. Ha Ferenc pápa nem ugyanazt mondja, amit Lincoln képviselt, és erre semmi esély nincs, akkor ez a gesztus meggyalázása a néhai Lincoln elnöknek és a polgárháború áldozatai emlékének. A gesztus üzenete az, hogy hiábavalóan haltak meg. A katolikus egyház a kenetteljes szavak leple alatt elérheti azt, amit nem sikerült a csatamezőn.
Lincoln Gettysburgi beszéde csupán 273 szóból álló szöveget az amerikai történelem egyik legjobb beszédének tartják, utolsó mondatát gyakran idézik. A beszéd 1863. november 19-én hangzott el, miután az északi hadsereg véres csatában legyőzte a konföderációs déli hadsereget. A győztesek nem voltak boldogok, gyászolták mindkét oldal halottait, és azokra gondoltak, akik előidézték azt a háborút, hogy vallási köntösbe burkolva és Istenre hivatkozva Amerikára is kiterjesszék világhatalmi törekvéseiket, és felszámolják a szabadságot és az ember vele született jogait.
Ez volt Lincoln híres Gettysburgi beszéde magyarul: „Nyolcvanhét évvel ezelőtt atyáink ezen a földrészen új nemzetet alapítottak, amely a Szabadságtól fogant, és abban a gondolatban jött létre, hogy minden ember egyenlő. Most pusztító polgárháborút vívunk, amely próbája annak hogy fennmaradhat-e az a nemzet, amely így fogant és így jött létre. E háború döntő csataterén gyűltünk ma össze. Azért jöttünk ide, hogy ezen a harcmezőn felavassuk a végső nyugvóhelyét azoknak, akik e helyt az életüket adták, hogy a nemzet tovább élhessen. Ezt kívánja a tisztesség és a jóérzés. De valójában nem a mi tisztünk, hogy felavassuk, felszenteljük, megáldjuk ezt a földet. A bátrak – élők és holtak –, akik itt harcoltak, felszentelték már helyettünk, s mi ehhez hozzáadni vagy ebből elvenni nem tudunk. A világ aligha fog arról tudomást venni vagy arra emlékezni, amit itt ma elmondunk, de amit ők itt megtettek, az sohasem fog feledésbe merülni. Nekünk, az élőknek ezért az a dolgunk, hogy folytassuk a munkát, amelyet az itt elesettek oly nemes lelkesedéssel vittek előre. Az a dolgunk, hogy véghez vigyük az előttünk álló hatalmas feladatot, hogy az itt nyugvók példája növelje elhivatottságunkat az iránt az ügy iránt, amelyért ők meghozták életük végső, legteljesebb áldozatát, és hogy szentül fogadjuk: a holtak halála nem volt hiábavaló, nemzetünkben Isten segítségével újjászületik a szabadság, és a néptől, a nép által, a népért való hatalom soha el nem tűnik a föld színéről.”

Barack Obama amerikai elnök találkozik Ferenc pápával az Ovális Irodában a Fehér Házban, Washingtonban szeptember 23., 2015. A főpapnak ez az  első látogatása az Egyesült Államokban. Photo REUTERS jóvoltából/Jonathan Ernst
1865. április 14-én hajtotta végre John Wilkes Booth színész Abraham Lincoln elleni sikeres merényletét a washingtoni Ford’s Theatre-ben. A fejbe lőtt elnök másnap reggel belehalt sérülésébe, Booth azonban Lincoln meggyilkolásával sem tudta megakadályozni a polgárháború befejezését és a déli Konföderáció bukását. A jezsuiták és a katolikus egyház szerepe nem tisztázott Lincoln meggyilkolásában, lehet ez egy összeesküvés elmélet a sok közül, de tény, hogy Lincoln elnöknek, és mindannak, amit képviselt, a katolikus egyház és a jezsuiták voltak a legnagyobb ellenfelei.
Nem lenne boldog, hogy egy jezsuita római pápa áll most ugyanazon a pódiumon. Amerika első elnökei még tudták, hogy ez mit jelent.
One thought on “Amerika felejt: a pápa Lincoln pódiumáról beszél Philadelphiában”
https://nepszava.us/papa-lincoln/


2016. március 7., hétfő

Napi Remény


Link to Napi reményValami nálad sokkal nagyobbra lettél teremtve
"Csak azok érthetik meg, hogy milyen az igazi élet, akik fel tudják áldozni a saját életüket értem és az Örömhírért." (Márk 8:35b, TLB fordítás)
amazingbiblethings3.jpg


Miért nem érezzük magunkat elégedettnek? Túl sok ember teszi fel magának ezt a kérdést. Nem vagyunk boldogok, nem vagyunk elégedettek - sőt, szerencsétlenek vagyunk.
Miért? John Brueggemann szociológus a Gazdag, Szabad és Nyomorult című könyvében megoszt egy nagyon jó történetet, ami szemlélteti azt, hogy miért. Megmászni a Mount Everestet egy olyan kihívás, ami arra inspirálja az embereket, hogy valami nagyot vigyenek véghez. Nagyon sok ember megpróbálja, még akkor is, ha közel 10 százalékuk belehal. Nagyon sok holttest még mindig ott fekszik a hegyre vezető ösvényen. Az emberek azonban még mindig meg akarják mászni a hegyet - habár egyáltalán nincs megváltó társadalmi értéke.
Néhány évvel ezelőtt az egyik mászó, David Sharp, bajba került a hegyen. 40 mászó is észlelte, hogy nyilvánvalóan bajban van, de ott hagyták. Meghalt a Mount Everesten, mert egyik mászó sem akarta feladni a saját célját azért, hogy neki segítsen.
Ezek vagyunk mi. Az vezet minket, hogy minél több és több legyen nekünk és így szem elől tévesztjük azt, ami igazán számít. Isten azonban nem ilyennek alkotott minket. Az élet nem arról szól, hogy mit alkotsz, kiket ismersz vagy, hogy mit teszel. Az élet a szeretetről szól - szeretni Istent és szeretni egymást.
Jézus azt mondja a Márk 8:35-ben: "Csak azok érthetik meg, hogy milyen az igazi élet, akik fel tudják áldozni a saját életüket értem és az Örömhírért." (TLB fordítás) Isten úgy alkotott téged, hogy soha nem lehetsz igazán boldog hacsak nem szenteled az életed az ő munkájának. Valami nálad sokkal nagyobbra lettél teremtve. A Biblia ezt az életed küldetésének nevezi. Nem a státuszod, a fizetésed vagy a nemed tesz fontossá. A szolgálat tesz azzá. Csak azáltal érezheted azt, hogy fontos az életed, ha azt odaadod.
Beszéljetek róla:
  • Boldogtalan, elégedetlen vagy nyomorult vagy? Ez azt jelenti, hogy nem Krisztusra, hanem valami másra fókuszálsz. Mit gondolsz, miért figyelsz másra?
  • Mit kell azért tenned, hogy Isten küldetéséhez csatlakozz?
  • Hogyan tudnál szemléltetni egy szolgáló életet?